Breaking News

Debreceni elnöke van a Doktoranduszok Országos Szövetségének

Megtartotta alakuló ülését az immár köztestületi formában működő érdekvédelmi szervezet, a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ). Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán megrendezett küldöttgyűlés megválasztotta a szervezet tisztségviselőit is.

Az ülés a szervezet megalakulásának kimondásával vette kezdetét. A jelenlévő küldöttek egyhangú döntéssel szavaztak a köztestületi formában működő szervezet megalapítására. Ezt követte a DOSz új, ideiglenes alapszabályának elfogadása. Érdekesség, hogy a megjelent intézményi doktorandusz önkormányzatok elfogadták, hogy hallgatói létszámtól és a képviselt tudományterületek számától függetlenül egyenlő szavazati joggal bírnak.

Az alapszabály módosította a DOSZ tisztségviselőinek eddig, az egyesületi rend szerint megszokott felsorolását: az elnök munkáját immár két elnökhelyettes és öt elnökségi tag segíti, a szervezet működésének ellenőrzését pedig négytagú felügyelőbizottság látja majd el. Ezt követően került sor a tisztviselők megválasztására. Az elnöki posztra egyedül pályázó Csiszár Imre, a Debreceni Egyetem Történelem és Néprajz Doktori Iskolájának doktorandusza részletesen bemutatta pályázatát, amelynek hangsúlyos eleme a DOSZ gazdálkodási rendjének megteremtése, a tudományos osztályok felkarolása és az olyan hagyományos rendezvények minőségi alapú megújítása, mint a Tavaszi Szél Konferencia vagy a Doktorandusz Tábor. Az elnök pályázatában kiemelte, hogy a szervezet jelenlegi stratégiai partnerei, így kiemelten a Közigazgatás- és Igazságügyi Minisztérium mellett sokkal erősebb együttműködést szeretne kialakítani – mások mellett – a Magyar Tudományos Akadémiával is. A jelenlévő küldöttek egyhangúlag szavaztak bizalmat Csiszár Imrének és elnökhelyettes-jelöltjeinek, Fülöp Péter (Pécsi Tudományegyetem) és Nemes László (Eötvös Loránd Tudományegyetem) doktoranduszoknak is.

Az elnök- és elnökhelyettes-választást az elnökségi tagok megválasztása követte. Csiszár Imre az elnökségi tagok felkérése során arra törekedett, hogy a jelöltek az elnöki programban megfogalmazott egy-egy részterület szakértői legyenek. Keresztes Gábor, a Nyugat-magyarországi Egyetem PhD-hallgatója, Póczi Dorottya, a Semmelweis Egyetem doktorandája, Szávay László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorandusza, Joó Balázs, az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorandusza és Gaál Márton, a Pécsi Tudományegyetem doktorandusza. A küldöttgyűlés támogatta a Csiszár Imre által felkért elnökség összes tagját.

A szervezet működésének szabályosságáért négytagú felügyelőbizottság lesz felelős: a testület elnöke, Illés Balázs a Miskolci Egyetem PhD-hallgatója lett. A tagokat további három intézmény delegálta: Csapó László Attila a Szent István Egyetem, Buzna Viktor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, míg Bárczi Miklós a Kaposvári Egyetem doktorandusza. Az új elnökség és felügyelő bizottság mandátuma 2013. december 31-ig szól, addig azonban számtalan feladat vár a megválasztott tisztségviselőkre, hiszen 2013 első félévében – egyebek mellett – ki kell dolgozniuk a szervezet végleges alapszabályát, amely olyan kardinális kérdésekben is rendelkezik majd, mint a tagönkormányzatok közötti mandátumelosztás, vagy épp a szervezet költségvetése. A következő küldöttgyűlésre előreláthatólag márciusban kerül sor.
dehir.hu

Nincsenek megjegyzések