2-es villamos: elbukott a bíróságon, és fizethet az Arcadom

Debrecen – Az Arcadomnak nem tetszik, hogy gyakorlatilag kiszorították a 2-es villamost építő konzorciumból. A tárgyalás ügyvédek nélkül zajlott le.

Mint ismert, korábban a budapesti Arcadom Építőipari Zrt. irányította azt a konzorciumot, ami a 2-es villamos pályájának építését vállalta. A munka azonban kínkeservesen haladt, gyakran hetekre leállt.

A konzorcium két másik tagja, a debreceni Keviép Kft. és a budapesti Tóth T.D. Kft. tavaly decemberben megelégelte a patthelyzetet, és elkezdte a munkát a 2-es villamos telephelyén, hogy elkészüljön a remíz, s fogadni tudják az új villamosokat. Mint ismert, a remíz elkészült, s már két új CAF-villamos éjszakázik benne.

Később tárgyalások kezdődtek a városvezetők bevonásával. Ennek az lett a vége, hogy az addig irányító Arcadom Zrt. helyébe az ATK Konzorcium Kft. nevű projektcég lépet, amelyben a debreceni Keviép Kft-nek van többségi részesedése és irányítási jogosultsága. Azóta a munka gőzerővel halad, s minden esély megvan rá, hogy határidőre, év végére megépüljön a pálya.

A konzorciumban korábban az Arcadomnak 45, a Tóth T.D-nek 30, a Keviépnek 25 százalék volt a részesedése. Az átalakulás után a Tóth T.D. és a Keviép egyaránt 49,5 százalékkal bír, míg az Arcadom részesedése 1 százalék maradt.

Az ő részesedésük a konzorciumban egyaránt 49 és fél százalék, míg az Arcadomé egy százalék lenne (a jelenlegi arány: Arcadom 45 százalék, Tóth T.D. 30 százalék, Keviép 25 százalék).

Akkor úgy tűnt, a megoldási javaslatot az Arcadom is elfogadja, később mégis bírósághoz fordult. Azt kérték a bíróságtól, vizsgálják felül a társasági szerződés módosításának körülményeit. A Debreceni Törvényszék csütörtök délelőtt tárgyalta az ügyet. A tárgyaláson sem a felperes Arcadom, sem az alperes ATK Konzorcium Kft. ügyvédje nem volt jelen, így Dankó Gabriella bíró rögtön ítéletet hirdetett. Első fokon elutasította az Arcadom keresetét, emellett a céget 38100 forint perköltség megfizetésére kötelezte.

A felperes Arcadom beadványában úgy érvelt, a tagoknak egyhangú döntéssel kellett volna felhatalmazniuk az ügyvezetőt az aláírásra, és miután az Arcadom szerint ez nem történt meg, az ügyvezető tulajdonképpen álképviselőként járt el a nevükben. Az Arcadom azt kérte a bíróságtól: helyezze hatályon kívül azt a taggyűlési határozatot, amely utólag jóváhagyja a szerződésmódosítás aláírását.

Az Arcadom 2013 májusára taggyűlést hívott össze, ahol napirendi pontnak szavazták meg, hogy a vállalkozási szerződés módosításához, jóváhagyásához legyen elegendő a háromnegyedes szótöbbség. Ezt követően a háromnegyedes szótöbbség szavazatával jóváhagyták a szerződésmódosítás januári aláírását.

A Arcadom azt kérte, hogy ez utóbbi taggyűlési döntést helyezze hatályon kívül a bíróság, mert jogszabályt sért, illetve a jóerkölcsbe is ütközik. Szerinte a szerződésmódosításról egyhangúan kellett volna határozniuk. A bírósági eljárás során – tehát a 30 napos perindítási határidőn túl – felvetette az Arcadom azt is, hogy a szerződésmódosítás jóváhagyásáról nem is szavazhattak volna, mert ez a téma nem is szerepelt a korábban kiküldött napirendi pontok között. A felperes arra hivatkozott, hogy nem kapott az eseményről jegyzőkönyvet. A dokumentumot az alperes a bíróság kérésére benyújtotta. A felperes szerint a taggyűlésről szóló jegyzőkönyvet manipulálták. Mivel azonban az Arcadom képviseltette magát az ominózus taggyűlésen, és szavazott is, így tudomása volt a döntésről. Keresetében ráadásul nem is kérte, hogy a bíróság helyezze hatályon kívül a háromnegyedes szótöbbségre vonatkozó taggyűlési döntést. Így ezt a kérdést a bíróság nem is vizsgálhatta.

A Debreceni Törvényszék azt is megállapította, hogy a felperes hibásan hivatkozott a Ptk-ra. Az ATK Konzorcium Kft. működésére ugyanis elsősorban a Gazdasági Társaságokról szóló törvény vonatkozik, amely viszont kimondja, hogy a gazdasági társaságok működésük alatt a későbbiek során is módosíthatják létesítő okiratukat, és megváltoztathatják szerződéses rendelkezéseiket. Tehát a taggyűlés dönthetett a háromnegyedes szavazati szótöbbségről.

Hogy fellebbez-e az Arcadom, azt az ítélkezési szünet miatt csak augusztusban tudhatjuk meg.

Forrás: dehir.hu