Október 10-én délelőtt benépesült a volt Péterfia úti laktanya. Mai nevén, a Katonai Igazgatási Központ. Az ország katonai vezetése úgy döntött, hogy a civilek szeme előtt bemutatják, hogy miként készülnek fel egy esetleges éles helyzetre.


Ilyen nyílt napokat tartanak, oktober 7-17-között, az ország 20 városában. Kálmán László alezredes hansúlyozta, hogy mindíg szívesen jön Debrecenbe, mert itt igen magas szinten képzett emberek dolgoznak, éppen ezért itt dolgozzák ki a Megoldandó feladatokat, majd miután tökéletesítették, kötelezően bevezetik az ország másik részében lévő egységeknél is.

Nagy Zoltán alezredes úr, előadásában ismertette a sorkatonai szolgálat megszűnésének körülményeit, majd a tartalékos rendszer bevezetésének fontosságáról és szerepéről tartott prezentációt.

Magyarországon 2014. november 3-án lesz 10 éve, hogy megszűnt a békeidejű hadkötelezettség, leszerelt az utolsó sorköteles katona. Magyarországon békeidőszakban csak önkéntes jelentkezés alapján teljesítenek katonai szolgálatot az arra elhivatottságot érző nők és férfiak a Magyar Honvédségben.

Magyarország Alaptörvénye azonban meghatározza, hogy minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére. A magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgárságú férfiak katonai szolgálatot teljesítenek, a szervezetek, valamint a Magyarországon tartózkodó polgárok az Alaptörvény értelmében különleges jogrend idején szolgáltatások teljesítésével járulnak hozzá a honvédelmi célok megvalósításához.

A Magyar Honvédségnek tehát továbbra is képesnek kell lennie a hadkötelezettség bevezetésekor a megfelelő létszámú, 18. életévét betöltött hadkötelesek sorozására, a professzionális haderő hadkiegészítésére, folyamatos fenntartására, a veszteségek pótlására.

A Magyar Honvédség központi katonai igazgatási szerve az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (MH HKNYP) minden évben megszervezi és végrehajtja a „Feltöltés” szimulációs hadkiegészítési gyakorlatot. Az idei gyakorlat különlegessége, hogy a gyakorlat ideje alatt az országban összesen 20 helyen (19 megyében és a fővárosban) kerül sor a hadkiegészítési feladatok begyakorlására, a hadkötelezettség bevezetése nélkül. Ezeken a helyeken a gyakorlat idejére, úgynevezett sorozóbizottságok kerülnek létrehozásra, ahol a helyi kórházak egészségügyi szakembereiből, a járási hivatalok által biztosított segítőkből, valamint hivatásos-, szerződéses és önkéntes műveleti tartalékos katonákból létrehozott bizottságok gyakorolják a hadkiegészítés feladatait.

A gyakorlat elemeinek nyilvánosság előtti bemutatásával célunk, hogy felkészítsük és bevonjuk az állampolgárokat az őket érintő feladatokba, erősítsük a honvédség társadalmi szerepvállalását, a társadalomban elfoglalt helyét és szerepét.

Bemutatjuk a katonai igazgatás rendszerét, működését, képviseljük a honvédelem ügyét.

A rendszergyakorlat keretében idén először kerül végrehajtásra a gazdasági és anyagi szolgáltatások keretében kijelölt technikai eszközök és objektumok hatósági szemléje.

A „Feltöltés 2014” lehetőséget biztosít arra, hogy a védelem-igazgatási szervezetek is gyakoroljanak. A helyi és megyei védelmi bizottságok összehívásával a honvédelmi-igazgatási rendszer további elemei is gyakorlatoznak. A védelmi bizottságok katonai összekötői feladatait ellátó, mintegy 214 önkéntes műveleti tartalékos is bevonul majd.

Helyszínenként 20-70 fő sorozását gyakorolják, a résztvevők önkéntesen jelentkeztek erre a gyakorlatra, mindannyian 18. életévüket betöltött fiatalok, akik szerepvállalásukkal aktívan hozzájárulnak a hadkiegészítés feladatrendszerének begyakorlásához.

Fontos társadalmi érdek hazánk lakosságának honvédelmi felkészítése, különösen fontos az ifjúság honvédelmi nevelése, a honvédelem ügyéhez történő pozitív hozzáállás kialakítása és folyamatos fejlesztése, lehetőség, hogy bepillantást nyerjenek a honvédség tevékenységébe.

Azok a fiatalok, akik részt vehetnek a gyakorlat egyes elemeinek végrehajtásában büszkék arra, hogy ha „csak pár órára”, de aktív részesei lehetnek a Magyar Honvédségnek. A jövőben ténylegesen is a Magyar Honvédség szerződéses, hivatásos, vagy önkéntes tartalékos állományú tagjai lehetnek.