Historia litteraria és a 18. század

Egy „szegén szurtos” debreceni patikárius londoni könyvaukciói – könyvkultúra Debrecenben a 18. század második felében 


Előadás az Álmodó magyarok – Történetek Debrecen irodalmából 
című állandó irodalmi kiállításban

Az előadást Dr. Gáborjáni Szabó Botond, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem főiskolai docense, a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár igazgatója tartja.

„Kazay Sámuel debreceni gyógyszerész a 18. század ötvenes-hatvanas éveiben a kor legjelentősebb polgári magánkönyvtárát hozta létre Magyarországon, amely korszerű szakkönyvek mellett több mint száz ősnyomtatványt és díszes középkori pergamenkódexeket tartalmazott. Egy kutató számára ünnep, amikor egy-egy régi könyvtár tulajdonosa elvétve véleményt nyilvánít könyveiről. A Kazay-hagyaték ezzel szemben arra is lehetőséget kínál, hogy a patikus személyiségét, mentalitását, műveltségét, sőt művészeti ízlését rekonstruáljuk. A magyar művelődés történetében méltó helyet érdemel egy csaknem elfeledett vidéki patikárius, aki könyveire tekintve „Krőzusnál gazdagabbnak” képzelte magát.

Tanulságok megfogalmazására késztet Kazay Sámuel műveltsége, és annak a közegnek a jellemzése, amelyben élt. Debrecen parasztpolgári jellege meglehetősen ismert, a könyvkultúra és az írni-olvasni tudás terén azonban kifejezetten jók a város mutatói. A 18. században számszerűségében is kiválóan állja az összehasonlítást az urbanizáltabb és a német kultúrával szerves kapcsolatban élő felvidéki cipszer városokkal, sőt az alfabetizáció tekintetében még az 1870-es népszámlálás idején is az országos mezőny élén található. „

Időpont: 2015. május 13. (szerda) 17 óra
Helyszín: A Debreceni Irodalom Háza