Történész konferencia Hajdúnánáson

„Föld – Parasztság - Agrárium (A földkérdés a 20. századi Kárpát-medencében)” címmel tartottak történész konferenciát június 5-én péntek délután a Hajdúnánás Városi Önkormányzat dísztermében.Immár ötödik alkalommal került megrendezésre városunkban a Debreceni Egyetem és a Hajdúnánás Városi Önkormányzat által megrendezett történész konferencia. A rendezvényt Buczkó József a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója nyitotta meg.

Dr. Forisek Péter a DE-BTK, oktatási dékánhelyettes beszédében kiemelte városunk és a Debreceni Egyetem együttműködését, melynek legfőbb célja hogy ennek a térségnek a kultúráját, történelmét, néprajzát, irodalmát és egyéb értékeit felkarolja, gondozza, s átörökítse az utókornak. A program keretében a hallgatók betekintést nyerhetnek a térségi levéltárak, múzeumok kutatómunkáiba, mindemellett pedig bekapcsolódnak az itteni tudományos és kulturális életbe.


Fehér György ny. múzeumigazgató (Mezőgazdasági Múzeum) köszöntőjét követően Varga Zsuzsanna szerkesztői bevezetőjében kiemelte a konferencia kapcsán megjelent könyvet (Föld Parasztság Agrárium), melynek támogatottságát jól példázza az is, hogy nemcsak a Debreceni Egyetem érez felelősséget a térség kulturális értékei iránt, hanem a budapesti intézmények azon kutatói, oktatói is, akik a vidéki társadalom különböző korszakainak kérdéseivel foglalkoznak. Varga Zsuzsanna hozzátette: mindnyájan fontosnak tartjuk, hogy a konferencia keretében megjelenő kiadványok évről-évre igényes, értékes tanulmányokkal bővüljenek, hiszen ezáltal is teret kívánunk adni doktorandusz hallgatók bemutatkozására.

A történész konferencián az előadott és publikált tanulmányok több mint egy évszázadot fognak át, a 20. század elejétől a 21. század első évtizedéig, mely végig kíséri a földkérdés alakulását határainkon belül és túl egyaránt.