A szociális törvény rendelkezése alapján az önkormányzatoknak 2015. február.28-ig kötelező feladatként kellett rendeletükben szabályozni a normatív méltányossági közgyógyellátást.
2015. március.01-től az önkormányzatok, és az állam segélyezéssel kapcsolatos feladatai különváltak.

Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2015.(II.26.) Ör. számú rendeletében szabályozta a helyi támogatások típusait és azok jogosultságának feltételeit.

A rendeletben szabályozott települési támogatások: lakhatási támogatás, rendkívüli települési támogatás és köztemetés támogatása.

A normatív méltányossági közgyógyellátás 2015. március 01-től,mint feladat a Derecskei Járási Hivatalon belül a Létavértesi Kormányablaknál kerül befogadásra és elbírálásra.

A jogosult kérelmező egy főre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg családosok esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, a 28.500 Ft-ot, illetve egyedül élőknél a 42.750 Ft-ot.

Sajnálatos módon több olyan súlyos vagy krónikus betegségben szenvedő létavértesi személy van, aki nem jogosult e támogatási formára.

A Képviselő-testület, egyéni képviselői kezdeményezést követően, a legutóbbi testületi-ülésen határozatot fogadott el, amelyben szélesíti a rendszeres gyógyszertámogatást igénylők körét.


A határozat alapján: települési rendszeres gyógyszertámogatást kaphatnak azon igénylők, akik betegségük okán szakorvosi javaslattal rendelkeznek és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az egyedül élő esetén a 57.000 Ft-ot illetve családos esetén az 35.625  Ft-ot.

A kérelmezőnek a továbbiakban is meg kell felelnie az idevágó, hatályos önkormányzati rendeletben foglalt kritériumoknak.

Papp Zoltán képviselő