Újabb jogerős pert nyert meg a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága

A Debreceni Ítélőtábla korábban megállapította: a HNPI nem sértett jogszabályt a vitatott haszonbérleti szerződések megkötésekor. Ezt most a Kúria is megerősítette.
A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság november 24-én ismét megállapította, hogy a Debreceni Ítélőtábla jogerős ítélete szabályosan és helytállóan foglalt állást a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által lefolytatott haszonbérleti eljárás és annak nyomán megkötött haszonbérleti szerződés érvényességére nézve. Ez alapján a bírói fórumok egységesek abban a tekintetben, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság jogszerűen és szabályosan járt el a haszonbérleti szerződés megkötésére irányuló pályázati eljárás során, nem sértett jogszabályt, nem kerülte meg azt és a megkötött haszonbérleti szerződés nem ütközik jó erkölcsbe.

2014 decemberében több – a haszonbérbeadásra irányuló pályázati eljárásban – nem nyertes pályázó kezdeményezett peres eljárást a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a nyertes haszonbérlő ellen a haszonbérleti szerződés érvénytelenségének megállapítása érdekében.

A Debreceni Törvényszék lefolytatta a bizonyítási eljárást és mindhárom esetben elutasította a felperesek keresetét. Az ítéletek ellen a felperesek fellebbezést nyújtottak be. A Debreceni Ítélőtábla elutasította a felperesek fellebbezését és jogerős ítéletével helyben hagyta a Debreceni Törvényszék döntéseit, melyek mindegyike megállapította, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a nyertes pályázó a pályázati eljárás és a szerződéskötés során nem sértett jogszabályt, nem kerülte meg azt és a megkötött haszonbérleti szerződések nem ütköznek jó erkölcsbe. A Kúria e döntést tartotta hatályban a felperes felülvizsgálati kérelme ellenére.

Tekintettel arra, hogy a Kúria döntése ellen jogorvoslati lehetőség nincs, az ügyben a pereskedés vélhetőleg befejeződött.


Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések