Rektorhelyetteseknek, dékánoknak, főigazgatóknak és igazgatóknak adta át megbízást a Debreceni Egyetemen

Rektorhelyetteseknek, dékánoknak, főigazgatóknak és igazgatóknak adta át megbízásukat Szilvássy Zoltán rektor és Bács Zoltán kancellár a Debreceni Egyetem Szenátusának június 22-ei ülésén. A testület a műszaki képzés megújítására új intézet és tanszék létrehozásáról is döntött.
– Több képzési, kutatási és innovációs tevékenységére vonatkozó megállapodást köt az egyetem a Rusatom Nemzetközi Hálózattal a moszkvai Atomexpo fórumon aláírt együttműködési szándéknyilatkozat nyomán a cégcsoporthoz tartozó vállalatokkal és nemzetközi partnereivel – jelentette be Szilvássy Zoltán rektor beszámolójában. Hozzátette: a moszkvai látogatást miniszteri és miniszterelnöki szintű egyeztetések előzték meg.

Bács Zoltán kancellár beszámolójában kiemelte: folyamatban van a Kenézy-integráció, az intézmény júliustól egyetemi kórházként működik. Az elmúlt hónapokban a kancellária és a kórházi főigazgatói hivatal hatékony együttműködésének köszönhetően július 1-től az intézmény már Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórházként működik tovább.

Június 30-ával több kari vezető mandátuma is lejár. A szenátusi ülésen a leköszönő dékánoknak – Papp Klára, a Bölcsészettudományi Kar, valamint Pintér Ákos, a Természettudományi és Technológiai Kar vezetőjének – köszönte meg munkáját Szilvássy Zoltán. A rektor – a pályázatok kari tanácsok általi véleményezését követően – július 1-jével érvényes dékáni megbízó levelet adott át Mátyus László, az Általános Orvostudományi Kar, Keményfi Róbert, a Bölcsészettudományi Kar, Kun Ferenc, a Természettudományi és Technológiai Kar vezetőjének és rektori hatáskörben meghosszabbította dékáni megbízását Balázs Margitnak, a Népegészségügyi Kar, Duffek Mihálynak, a Zeneművészeti Kar, valamint Hegedűs Csabának, a Fogorvostudományi Kar élén.

A rektorhelyettesi beosztásokra kiírt pályázatok rangsorolását követően a helyettesek is átvették új megbízásukat. A Debreceni Egyetem rektorának munkáját július 1-től négy rektorhelyettes segíti. Szilvássy Zoltán az oktatási rektorhelyettesi feladatokkal Bartha Eleket, az általános rektorhelyettesi feladatokkal Pintér Ákost, a tudományos rektorhelyettesi feladatokkal Csernoch Lászlót, az egészségipari innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettesi feladatokkal Tőzsér Józsefet bízta meg. A Tanárképzési Központ főigazgatói feladatait Maticsák Sándor látja el.

Bács Zoltán kancellártól vette át kinevezését Karácsony Gyöngyi, az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár főigazgatója, Pósánné Rácz Annamária, az Oktatási Igazgatóság igazgatója, Jenei Attila, a Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ igazgatója, Páll Dénes, a Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ igazgatója, Pilishegyi Péter, a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjának igazgatója, valamint Varga Zsolt, a Tudományos Igazgatóság igazgatója.

A testület támogatta a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház főigazgatói beosztására érkező pályázatot, melyet Lampé Zsolt, az intézmény jelenlegi vezetője nyújtott be.

Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően a Szenátus szavazott a Mechatronikai és Villamosmérnöki Intézet (MVI) létrehozásáról, amely júliustól közvetlen rektori irányítás alatt önálló szervezeti egységként lesz felelős a Debreceni Egyetemen folyó villamosmérnöki képzésért. Feladata többek között az intézmény különböző karain folyó mechatronikai és villamosmérnöki képzések összehangolása, az egyetem és az iparági partnerek együttműködésének koordinálása, valamint modern technológiák oktatásának és kutatásának bevezetése, különös tekintettel a nukleáris és digitális energetika legújabb eredményeire.

Új tanszék alapításáról is döntöttek a képviselők. A sportorvoslás iránti egyre növekvő igényt felismerve kezdeményezték a Sportorvosi Tanszék alapítását, amelyhez kiváló alapot jelent az egyetem interdiszciplinaritása, szakembergárdájára és infrastruktúrájára, valamint oktatási, kutatási és gyógyító tevékenységek iránti elkötelezettsége.

Az oktatási tevékenység részeként a leendő tanszék fő feladata a sportorvosi tanterv létrehozása, mely az orvostanhallgatók, gyógytornászok képzését segítené. Fontos elemét képzi majd a tanszék munkájának az élsportolók teljesítményoptimalizálásával és sérülések megelőzésével, kisebb sérülések ellátásával kapcsolatos tevékenység is, mely a Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központtal (SET) és az Élettani Intézet keretén belül működő Sportmedicina Tanszékkel szoros együttműködésben valósul meg. A Sportorvosi Tanszék lehetővé teszi mind a graduális képzésben résztvevők (TDK és diplomamunka), mind a PhD-hallgatók számára kutatómunka végzését. Hiánypótló tevékenysége mellett hozzájárulhat Debrecen és a régió sikeresebb élsportjához és a szabadidősport bázisának szélesítéséhez. Emellett elindulhat majd a graduális és posztgraduális oktatás, és tovább fejlődhetnek a sportélettani kutatások is.

A testület döntésének értelmében megváltozott a DEKa kártya elnevezése. A jövőben az egyetemi kedvezményekre, valamint készpénzmentes fizetésre is jogosító plasztiklap UNIpass kártya néven lesz elérhető az egyetemi polgárok és azt igénylők számára.

A Szenátus június 22-ei ülésén többek között módosította az intézmény szolgáltató és igazgatási egységeinek működési rendjét, tanulmányi és vizsgaszabályzatát, hallgatói térítési és juttatási szabályzatát, valamint több kar működési rendjét, új specializációk létesítéséről és indításáról döntött, illetve elfogadta az egyetem 2017/2018-as tanévre vonatkozó képzési programját.

Forrás: unideb.hu

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések