Felolvasták az egykori írást a hazát védő földesi honvédekről.
A nemzet összefogásának ma már történelemmé lett napjaira, az 1848-as szabadságharcban harcolt honvédek önfeláldozó hőstetteire emlékezett március 15-én a nagyközség lakossága.

A 48-as emlékművön elhelyezett koszorúk sokasága a 170 éve hazaszeretetből bevonult, és a nemzetért harcolt földesi honvédek önfeláldozására és hősiességére is emlékeztet.

A dicső napokra a Karácsony Sándor Közösségi Házban a községi ünnepségen Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester emlékezett, majd Kiss Miklósné idézte dr. Herpay Gábor egykori vármegyei főlevéltáros írását a bevonult, hazát védő földesi honvédekről. 

Az ünnepségen a Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola negyedik évfolyamos tanulói történelmi emlékműsorral idézték fel a forradalom eseményeit. Az ünnepséget követően a református egyház gyülekezeti termében ünnepi Istentiszteleten Kovács András lelkipásztor emlékezett a túlerővel szemben elbukó, de a ma felnövekvő nemzedékének az összefogásból és hazaszeretetből megőrzendő példát adó szabadságharcra.