Óvodapedagógust keresnek a Bárándi Napsugár Óvodába

A Bárándi Napsugár Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bárándi Napsugár Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018.09.01-2019.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4161 Báránd, Kossuth tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi előírások és a Pedagógiai Program alapján. A 2,5/3-6/7 éves gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése a helyi pedagógiai program alapján, pedagógiai dokumentumok rendszeres vezetése, továbbképzéseken való aktív részvétel, megfelelő együttműködés megvalósítása minden partnerrel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• lovári nyelvből középfokú nyelvvizsga 

Elvárt kompetenciák:
• gyermekközpontúság, empátia, nyitottság, elkötelezettség, kreativitás, nagy munkabírás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy kérésnek igazolása
• motivációs levél
• részletes szakmai önéletrajz
• felsőfokú óvodapedagógusi végzettség igazolása
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában szereplő személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
- A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.
- A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.
- A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláhné Csegedi Erika óvodavezető nyújt, a 06-54-466-052 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Bárándi Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (4161 Báránd,
Kossuth tér 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3234/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus,
• Elektronikus úton Oláhné Csegedi Erika részére az ovodabarand@gmail.com E-mail címen keresztül, vagy
• Személyesen: Oláhné Csegedi Erika óvodavezető, Hajdú-Bihar megye, 4161 Báránd, Kossuth tér 6.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
- A kiválasztott pályázatot benyújtókkal személyes meghallgatást kezdeményezünk. A kinevezésről az óvodavezető dönt. A pályázat eredményéről a pályázók az elbírását követően írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Báránd Községi Önkormányzat hirdetőtáblája - 2018. június 25.
• www.barand.hu - 2018. június 26.

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések