A törvényszék a vádlottat hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt öt év börtönbüntetéssel és pénzbüntetéssel sújtotta, emellett a közügyektől, valamint a jogi végzettséghez kötött foglalkozástól is eltiltotta. 
A nem jogerős ítélet szerint a földhivatali osztályvezető vádlott kötelességét megszegve egy ügyfél kérésére szabályellenesen adott ki információkat egy idegen személy ingatlantulajdonáról. Más szolgáltatásra is vállalkozott, amiért a hivatalban 100 ezer forint készpénzt fogadott el. A csapdapénzt azonban a rendőrség még a munkahelyén lefoglalta tőle.

Az „ügyfél” ugyanis valójában a Nemzeti Védelmi Szolgálat tisztje volt. Ez a korrupcióellenes hatóság a kormánytisztviselővel szemben korábban megbízhatósági vizsgálatot rendelt el. A Rendőrségről szóló törvényen alapuló vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a hivatalnok betartja-e a jogszabályokban előírt hivatali kötelességét.

A törvényszék megállapította, hogy az ügyben a Nemzeti Védelmi Szolgálat a megbízhatósági vizsgálatot törvényi felhatalmazás alapján és a törvényi korlátok között valósította meg.

Az ítélet ellen az ügyészség a szabadságvesztés súlyosításáért, a vádlott és védője pedig a rendőrségi eljárás szabálytalanságára hivatkozással felmentés érdekében fellebbezett.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a másodfokú eljárás befejezéséig a vádlott bűnügyi felügyeletének elrendelését, a börtönbüntetés súlyosítását indítványozta, a bírói gyakorlat szerint ugyanis a korrupciós bűncselekmények elkövetőivel szemben a törvény szigorát kell alkalmazni.

A büntetőügyben a másodfokú eljárásban a Debreceni Ítélőtábla határoz.

Debreceni Fellebbviteli Főügyészség