Tizenhatodik alkalommal rendezik meg a Matula-napokat az intézményben.
A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában az idén (szeptember 30. és október 5. között) már tizenhatodik alkalommal rendezik meg a Matula-napokat, amely átfogja az iskola egészét, főleg annak közösségi, hitéleti, sport és művészeti területeit.

A programok minden évben Szabó Magda Kossuth-díjas író, iskolánk egykori diákjának és későbbi tanárának a születésnapja (október 5.) és Dóczy Gedeon névnapja (október 10.) köré szerveződnek. Az eseménysor ünnepi családi úrvacsorás istentisztelettel kezdődik vasárnap 10 órától, amelyet a Református Kistemplomban tartanak vendég lelkipásztor, a gyülekezeti lelkészek és a Dóczy lelkész-vallástanárainak szolgálatával, valamint Ilyés Ilona igazgató asszony köszöntő beszédével. 

A hétkezdő istentiszteleten megemlékeznek az aradi vértanúkról és koszorút helyeznek el a Hősök temetőjében.

Pénteken megkoszorúzzák az iskola utcai homlokzatán elhelyezett Szabó Magda emléktáblát és domborművet (Juha Richárd szobrászművész alkotása). Szintén ezen a napon Gróf Batthyány Lajos városi domborművénél is ünnepélyes koszorúzást tartanak 9.20-tól.

Megemlékezést tartanak a köztemetőben Szabó Magda Kossuth-díjas író sírjánál, (október 4., csütörtök 8.15). Ugyanekkor főhajtással tisztelgnek a köztemetőben Dóczy Gedeon hajdani igazgató, Koncz Aurélné Karácson Ottília egykori igazgató, valamint az iskolát 2000-ben újraindító, 2006-ban elhunyt Kunszabóné Dancs Edit igazgatónő, továbbá Kopányi Mária internátus igazgató sírjánál is. Megemlékeznek néhai Korsós Bálint igazgató úrról, aki 2014-ben hunyt el és megkoszorúzzák a Noszvajon található nyughelyét. 

A Dóczy Galériában A reformáció hatása a templomépületekre címmel kiállítás nyílik október 1-jén, hétfőn 10.45-től Török Csaba Pál fotóiból. A Diákönkormányzat fontos rendezvénye a „Ki mit tud?” (hétfőn 14.30-tól). Mindezek mellett további rendezvények várhatók: sportesemények és „élő történelem óra” a Dóczista Baráti Kör tagjainak közreműködésével.

A Szabó Magda írónőre való emlékezés, a városi gimnáziumok számára rendezett irodalmi-történelmi emlékverseny (szerda 15 órától) az egyik legfontosabb eleme ennek a hétnek, melyen több iskola diákcsapata méri össze tudását. Záró rendezvény a 12. évfolyamos, végzős osztályok (12.ABC) szalagtűző ünnepélye, (pénteken 17 órától) melyet a Kölcsey Központban tartanak. Utórendezvényként megemlékezést tartanak Dóczy Gedeon iskolai domborművénél (október 10., kedd 7.50-től) 

A Matula-napok elnevezést az írónő Abigél című regényéből vették, melyben egykori iskolájára is utalva használja ezt a nevet a regénybeli intézetre vonatkoztatva.