Felvették a néhai vezetőjük nevét. 
Fekete Erzsébet (1934–1985) pedagógus, szakkörvezető nevének felvételéhez a rokonai, Kovács Lászlóné és családja örömmel hozzájárult. A családtól nagyon értékes fotókat, dokumentumokat, okleveleket, a Fekete Erzsébet által hímzett darabokat kaptak, amelyekből nemrégiben egy emlékkiállítást rendeztek a szakkör tagjai.

Értékek a településről

A Fekete Erzsébet által vezetett szakkör 1971 őszén alakult. Szakkörvezetőként kutatta szülőfaluja régi emlékeit, tárgyait, kézimunkáit, a tájegységre jellemző népviseletet, lakásdíszítési hagyományokat. Ezeket élővé tette és továbbfejlesztette. A szakkör otthonául a Nagyközségi Könyvtárat választotta. Munkatervükben, munkáikban kiemelt helyet foglalt el szülőfaluja régi hímzés hagyományainak felkutatása. Előbb a 19. század végi, 20. század eleji fehérhímzéseket sikerült felkutatnia, régi párnavégekről, csigacsináló kötényekről, ágykabátokról, alsószoknyákról. Majd sikerült egy régi, szép vászonhímzésre találnia egy 1870-es éveiből származó vászon lepedővégen. A lepedőt fonta, szőtte, hímzésmintáját rajzolta, varrta Seprenyi Katalin (1840-1902). Szakkörvezetőként sok fehér és vászonhímzés mintát tervezett szakkörös asszonyainak, akik nagy lelkesedéssel és igen szép kivitelezésben készítették azokat. A település régi hagyományait őrző vászonhímzés motívumait falvédőkre, párnákra, dísztörölközőkre tervezte. Nagyon sok kiállításon vettek részt: nagyközségi, megyei-, területi bemutatókon, országos népművészeti kiállításokon. Sokszor díjazták munkáikat, s legnagyobb kitüntetésben 1980-ban részesültek, amikor szakkörük megkapta a Kulturális Minisztérium és a Népművelési Intézet által adományozott „Kiváló Együttes” címet.

Szakkörös asszonyaival szinte minden évben elmentek egy-egy nagyobb népművészeti kiállítás megtekintésére, tapasztalatszerzésre. Ilyen alkalmak keretében voltak Gyöngyösön, Egerben, Szilvásváradon, a Szalajka völgyben, Nyíregyházán, és a Hortobágyon. Ezek a kirándulások mindig nagyon kedves élményt jelentettek kis közösségük tagjainak.

Munkája mellett a Komádi ÁFÉSZ igazgatóságának tagja volt, valamint a Nőbizottság elnöke is tíz éven keresztül, egészen az 1985-ben bekövetkezett haláláig. Fekete Erzsébet elévülhetetlen érdemeket szerzett azzal, hogy feltárta és országszerte ismertté tette a Komádi fehér-és vászonhímzést. Egyedivé tette a fehérhímzésünket az országszerte is egyedülálló rákmotívummal. Valamint egy olyan közösséget épített fel és hagyott hátra, amely évtizedeken keresztül a mai napig az ő szellemiségében alkot és dolgozik.

Számos kiállításon voltak

1985-től 2014-ig dr. Perecz Györgyné lett a Komádi Díszítőművészeti Szakkör vezetője, aki elődjéhez hasonló szellemiségben és lelkesedéssel irányította tovább a szakkör életét. Jelenleg Bagdi Gyuláné vezeti a szakkört, amelynek 12 tagja van. A szakkörösök minden csütörtökön a Városi Könyvtárban gyűlnek össze, ahol nagy lelkesedéssel varrnak és hímeznek szebbnél szebb darabokat. Több országos kiállításon is képviseltetik magukat az asszonyok.

Idén és tavaly is részt vettek a Bihari Népművészeti Egyesülettel közösen augusztus 20-án a Budai Várban rendezett a Mesterségek ünnepén. Idén februárban a Hagyományok Házában jártak, hiszen 25 éves volt a Bihari Népművészeti Egyesület, melynek tagja a szakkör is. Erre az alkalomra a szakkör tagjai több mint 50 hímzett darabot készítettek és ezek felkerültek Budapestre a Hagyományok Házába. Több továbbképzésen is részt vesznek a Bihari Népművészeti Egyesület szervezésében, ahol a hímzésekről tudhatnak meg minél többet.

Tovább örökítik a néphagyományt

Az emlékkiállításra a Fekete Erzsébet Hímzőkör tagjai napokon át készültek, szépen berendezték a Közösségi Ház nagytermét. Bútorokat, bölcsőt, ágyat vittek a Molnár Balázs Emlékházból, hogy minél hitelesebben tudják bemutatni a komádi fehér-és vászonhímzés múltját és jelenét. Az eseményen Balogh Sándor református lelkipásztor nyújtott igei szolgálatot, majd dr. V. Szathmári Ibolya néprajzkutató megnyitotta a kiállítást és elmondta, milyen nagy örömmel tölti el, hogy Molnár Balázs után, Fekete Erzsébet hagyatéka is a helyére került.

– A szakkör neve kötelez arra, hogy magas szakmai szinten folytatódjon tovább a munka. Méltó úton halad a szakkör arra, hogy viselje a Fekete Erzsébet nevet – jelentette ki dr. V. Szathmári Ibolya. Török Istvánné, a Bihari Népművészeti Egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy mindent megtesznek azért, hogy a komádi fehér-és vászonhímzés komádi kincs legyen.

– Megkaptuk a tiszta forrást Erzsike néni munkái által – mondta meghatódva dr. Takácsné Polgár Adél, a szakkör tagja és a Városi Könyvtár könyvtárosa. A rendezvényen Tóth Ferenc, Komádi polgármestere egy-egy csokor virággal köszönte meg azok munkáját, akik hozzásegítették és támogatták a szakkört a névfelvételben. Az esemény végén minden résztvevő érdeklődve nézte a Fekete Erzsébet Hímző Kör kiállítását és a csodálatos kézimunkákat.