Ülj be órára, ismerkedj meg a tanárokkal és kérdezz meg mindent, amit még nem tudsz a Kossuth Gyakorlóról, vagy a Balásházyról! Vár az ország egyik legjobb gyakorlógimnáziuma, a megye és a város legjobb általános iskolája, valamint az egyetem akkreditált tehetségpontja!
A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája két feladatellátási helyén, a Kossuth utcán és az Arany János téren tanulnak általános iskolások. A kompetenciamérések eredményei alapján az itt tanulók jóval az országos átlag fölött teljesítenek.

Kossuth utcai feladatellátási hely

Az intézmény a Kossuth utcán a 2019/2020-as tanévben három elsős osztályt indít, melyek azonos tantervvel dolgoznak. Az alap tárgyak mellett első osztályban informatikát, másodikban pedig idegen nyelvet (angol vagy német) is tanulnak a diákok. Felső tagozatban két idegen nyelv, emelt óraszámú informatika, humán vagy emelt óraszámú matematika osztályok közül választhatnak a tanulók.

Az iskolában gazdag tanórán kívüli kínálattal várják a gyermekeket: néptánc, jóga, énekkar, rajz, sakk, színjátszókör, kosárlabda, röplabda, tenisz, foci, szertorna, ritmikus gimnasztika is választható. A Zeneiskolával együttműködve pedig szolfézsóráknak is helyet adnak. A diákok emellett rendszeresen járnak korcsolyázni, színházba, bábszínházba és a Tímár-házba.

Az érdeklődő szülőket november 8-án, szerdán 17 órakor várják az iskola ebédlőjében, ahol lehetőségük lesz személyesen találkozni az iskola vezetőivel, a tanítókkal, tájékozódhatnak az alkalmazott módszerekről, majd megtekinthetik az osztálytermeket.

November 13-án és 14-én 10-10 leendő elsőst tudnak fogadni az első osztályos tanító nénik, hogy a kicsik belekóstolhassanak egy valódi tanórába. December 11-én és 12-én pedig kreatív kézműves, ének- és táncfoglalkozásokra várják az iskola iránt érdeklődő gyerekeket.

Bővebb információ az iskola weboldalán érhető el.

Arany János téri feladatellátási hely

Az Arany János téren nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekközpontú nevelésre, oktatásra, tehetséggondozásra, és a fejlesztendő területek feltérképezése is fontos cél.

A 2019/20-as tanévben itt is három elsős osztály indul. A kreativitás és kommunikáció továbbá a matematika orientációjú osztályokban harmadik évtől tanulhatnak angolt a diákok, negyediktől pedig informatikát. A nyelv tagozatos tanulóknak már első osztálytól oktatják a német nyelvet, amihez szintén negyediktől társul az informatika.

Tanórán kívül itt is számos sportolási lehetőség és több tucat szakkör közül válogathatnak a gyerekek. A Zeneiskola ebben az intézményben is szolfézs órákat tart, valamint rendszeres a korcsolyázás, a színház- és bábszínház-látogatás.

Az iskola november 6-án, hétfőn és 7-én, kedden tart nyílt napot, amikor a leendő elsős tanítók óráiba pillanthatnak be az előzetesen regisztrált szülők. Január 4-én, pénteken 17 órakor már bárki részt vehet az iskola tájékoztatóján, ahol megismerhetik a szülők az osztályok profilját és a leendő osztálytanítókat.
Január 10-én, csütörtökön 17 órától pedig a gyerekeket várják egy játékos ismerkedésre a Kossuth Gyakorló Arany János téri feladatellátási helyén.

Bővebb információ az iskola weboldalán érhető el.

Csengő utcai gimnázium

A Kossuth Gyakorló gimnáziuma az ország hetedik legjobb középiskolája lett idén a hatévfolyamos képzések között, az intézmény négyéves képzése pedig az előkelő tizenharmadik helyen zárt a legjobbiskola.hu ranglistáján. Az iskola büszke arra is, hogy a végzősei közül mindenki továbbtanul, a fővárosi egyetemek mellett többségük a Debreceni Egyetem orvosi, műszaki, gazdaságtudományi, jogi, mérnök vagy informatika szakjain. A ballagók több mint 90 százaléka minden évben legalább egy – de jellemzően inkább két – közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával búcsúzik a gimnáziumtól.

Az általános iskolát befejező tanulókat négyféle képzéssel várja az iskola a 2019/20-as tanévben. A gazdasági, valamint a jogi-kommunikációs tagozatát a bölcsészet, a nyelvek, a média és a gazdaság iránt érdeklődő fiataloknak ajánlja. A műszaki és az orvosi-gyógyszerészeti osztályba pedig a matematikában és a természettudományokban jeleskedő diákok jelentkezését várják. Emellett 1+4 évfolyamos, nyelvi előkészítő osztály is indul azoknak, akik készek egy évvel meghosszabbítani középiskolai tanulmányaikat a ma már nélkülözhetetlen nyelvtudás biztos megalapozása érdekében, az angol nyelvi előkészítő osztály óráinak több mint fele ugyanis ezt a célt szolgálja.

Az iskola emellett már több mint két évtizede humán- és reálorientációjú osztályt indít a gimnáziumra érett, tehetséges, hatodik osztályt elvégző diákok számára, akik nyugodt tempóban szeretnének felkészülni a biztos továbbtanulásra.

A négyévfolyamos, vagy a nyelvi előkészítő osztályok iránt érdeklődőket november 6-án, kedden a hatévfolyamos képzésre kíváncsi szülőket és diákokat pedig november 7-én, szerdán várják nyílt napra a Csengő utcai intézménybe. A 8 órakor kezdődő bemutatkozó, tájékoztató előadás után tanórákon és egyéb tájékoztatókon, beszélgetéseken vehetnek részt a nyolcadik osztályos diákok az iskola tanulóinak részvételével. Majd 17 órától szülői értekezlet kezdődik, melyen az iskola vezetése és tanárai mutatják be a gimnáziumot, az itt folyó munkát és eredményeit, a képzési kínálatot. Az érdeklődő szülők megismerhetik továbbá a felvételi eljárással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és teendőket.

Bővebb információ az intézmény weboldalán érhető el.

Balásházy

A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolájába és Kollégiumába a mezőgazdaság, a közgazdaság, az élelmiszeripar, a kertészet és parképítés, a labdarúgás és bármely más sportág, valamint a természettudományok iránt érdeklődő fiatalokat várják szakgimnáziumi és gimnáziumi osztályaikba.

A szakgimnáziumi képzésben hangsúlyosan jelenik meg a szakmai tárgyak oktatása a választott szakmai ágazatok szerint. Gyakorlatorientált oktatásukat a legújabb szakmai elvárásoknak megfelelve a régió vezető mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozásaival, valamint a Debreceni Egyetemmel együttműködésben valósítják meg a duális képzés előnyeit szem előtt tartva.

Négy év tanulmány után közismereti tantárgyakból érettségiznek, valamint komplex szakmai érettségi vizsgát tesznek, munkavégzésre jogosító bizonyítványt kapnak, majd egy év alatt technikus vizsgát tehetnek, az emelt szintű OKJ szerinti képzési szerkezetnek megfelelően. Később a szakgimnáziumi tanulmányokat folytató diákoknak a Debreceni Egyetem agrár- és gazdaságtudományi képzései nyújthatnak kiváló lehetőséget a továbbtanulásra.

A sportgimnáziumi képzés keretében a Balásházyban tanulhatnak a Debreceni Labdarúgó Akadémia sportolói is. Emellett a sport orientációjú osztályba már bármelyik sportág ifjú tehetségeit várják, akikkel a természettudományok iránt érdeklődő fiatalok tanulnak majd együtt. Ezekben az osztályokban a diákok szakmailag a legideálisabb körülmények között fejlődhetnek, mivel az iskolai és a sportbeli kötelezettségeiknek összehangoltan tehetnek eleget. A tanulók a sportkarrier építése mellett érettségi bizonyítványt kapnak, majd felsőoktatási intézményekben tanulhatnak tovább, vagy két év alatt szerezhetnek szakmai bizonyítványt (sportedző).

A pallagi intézmény diákjai angol vagy német nyelvet tanulhatnak kiemelt szinten. A vidéki tanulók pedig az iskola korszerűsített saját kollégiumában kaphatnak diákotthoni elhelyezést.

A Balásházy képzési struktúrájáról és a felvételivel kapcsolatos tudnivalókról a november 7-ei és 8-ai nyílt napokon kaphatnak az érdeklődők részletes tájékoztatást.

Bővebb információ az iskola weboldalán érhető el.