Lényeges, hogy a gyermek belelásson az iskolai életbe, a tanórák rejtelmeibe. 
Pályaválasztás, motiváltság és rengeteg opció. Nehéz gyermekünknek olyan iskolát találni, mely minden tekintetben megfelel. De ha kellőképpen körültekintőek, felkészültek vagyunk és rálelünk a megfelelő intézményre, akkor gyermekünk jó kezekben van. Lapunk megkereste Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgatót a témával kapcsolatban. Mint kiderült, a Debreceni Tankerületi Központ levélben nyújtott tájékoztatást a pályaválasztásban érintett családoknak, melyet dr. Papp László, Debrecen polgármestere aláírásával támogatott.

Háttértámogatás

– A Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában 32 általános iskola van, melyekben évente csaknem 1500 tanuló fejezi be a nyolcadik osztályt és hoz döntést középiskolai továbbtanulásáról. Célunk, hogy minden egyes tanuló a képességeinek és érdeklődésének megfelelő intézményben tanuljon tovább, amely megalapozza, elősegíti élethivatásának megtalálását. Annak érdekében, hogy a döntést megkönnyítsük, 2017-ben egy komplex pályaválasztást segítő, pályaorientációs programot dolgoztunk ki intézményeinkkel együttműködve. Összegyűjtöttük a pályaválasztást segítő partnereinket, illetve a pályaválasztási program eseményeit, időpontjait, hogy a családok átfogó képet kapjanak arról a háttértámogatásról, amely gyermekük döntését segíti – ismertette az igazgató, akitől megtudtuk azt is, hogy a pályaválasztási döntést megelőzően az intézményekben a tanulók és a szülők, szakemberek bevonásával már kisiskolás kortól pályaorientációs nevelést kapnak. Így a gyermekek megismerkedhetnek a munka világával és a különböző foglalkozásokkal.

– A tanulók cégeknél, vállalkozásoknál tesznek látogatásokat, ezek gyakran szüleik munkahelyei, így közvetlen tapasztalatot szerezhetnek a munka világáról. A pályaválasztással kapcsolatos döntés családi szinten történik, melyhez a fenntartó, továbbá a köznevelési intézmények tájékoztatást, információt nyújtanak – tette hozzá Pappné Gyulai Katalin.

Színvonalas képzési lehetőségek

A Debreceni Tankerületi Központ kilenc középiskola fenntartója; négy tiszta profilú gimnázium, három művészeti szakgimnázium és két többcélú intézmény gimnáziumi képzése várja a tanulókat. Pappné Gyulai Katalin a hagyományos képzések mellett néhány újat is kiemelt, amely a Debrecen Új Főnix Tervében megfogalmazott gazdaságfejlesztési célokat tartja szem előtt. Ezek közé tartoznak a műszaki és természettudományos pályaorientációt és az idegen nyelvet, elsősorban a németet jól beszélő munkaerő képzését támogató programok a középiskolában. Emellett megkezdődött a vak és látássérült gyermekek gimnáziumi képzése a Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban. A nyelvet magas színvonalon tanulni kívánók 5 évfolyamos nyelvi előkészítős, két tannyelvű, illetve 4 évfolyamos formában emelt szintű képzésbe kapcsolódhatnak be. A tehetséges, ám hátrányos helyzetű tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Program nyújt kiemelt támogatást, amely a Tóth Árpád Gimnáziumban, illetve a Gulyás Pál Kollégiumban valósul meg – részletezte a tankerület igazgatója.

Lényeges, hogy a gyermek belelásson az iskolai életbe, a tanórák rejtelmeibe és abba, hogy milyen az oktatás és a közösségi élet. Ezért mindenképp ajánlott a leendő diáknak az, hogy ellátogasson a számára érdekes oktatási intézménybe, így személyes benyomást kapva az ottani légkörről.

Nyílt napok, óralátogatások

Pappné Gyulai Katalin kiemelte a középiskoláknak a nyílt napjait, melyeknek időpontjáról a családoknak küldött levél nyújt tájékoztatást, illetve az erről szóló információk az intézmények honlapjain is megtalálhatók. – Ezeken a napokon a tanulók személyes élményeket szerezhetnek az intézményről, annak szellemiségéről, a tanítás légköréről, találkozhatnak a diák­önkormányzat tagjaival, akikkel az iskola közösségi életéről is beszélgethetnek. Ugyanezen a napon a szülők számára is értekezletet tartanak a középiskolák. Kérdéseikre, felvetéseikre az intézmények vezetői, illetve pedagógusai válaszolnak, és megismerhetik magát az intézményt is – tájékoztatott az igazgató.

Jelentkezési határidők

2018. december 7.: A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

2018. december 11.: Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása

2019. január 19.: Az általános felvételi eljárás kezdete.

2019. január 19., 10.00: Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

2019. február 18.: Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig az Oktatási Hivatalnak.

2019. február 21. – március 14.: A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárásban.