EU-s pénzből parkokat újítottak fel, térfigyelő kamerákat telepítettek a Libakertben

Parkokat újítottak meg, játszóteret és sportpályát korszerűsítettek és térfigyelő kamerákat telepítettek a Libakertben. Az Új Főnix Terv zöld város programjában tervezett beruházások elkészültek – jelentette be Papp László polgármester és Papp Csaba, a városrész önkormányzati képviselője 2019. szeptember 26-án, csütörtökön. 
A program szinte az összes zöldterületet érintette a városrészben. Az átfogó fejlesztés során gyomtalanítottak, a veszélyes faágakat eltávolították, új növényeket ültettek, kicserélték az elhasználódott padokat, kerékpártárolókat telepítettek. A fenntartható fejlődés elveinek megfelelően megújították a jelenlegi közvilágítási rendszert is.

– Az volt a célunk, hogy a Libakertben családbarát, a városrészben élőket jobban kiszolgáló parkok és játszóterek létesüljenek – mondta Papp Csaba, a városrész önkormányzati képviselője.

FEJLESZTÉSEK

IV.1. Dózsa György – Viola utcák közötti tömbbelső:
 újonnan épült parki sétányok térkő burkolattal készültek, nyomvonaluk a meglévő használati viszonyokhoz igazodik,
 növénytelepítés során csaknem 2500 db cserje került beültetésre, illetve füvesítés is történt.
 meglévő hinták felújítás után áthelyezésre kerültek,
 utcabútorok teljes cseréje: két padból és egy asztalból álló garnitúrák, szimpla padok, valamint hulladékgyűjtők kerültek kihelyezésre.

IV.2.1. Egyetem sgt. – Űrhajósok tere:
 a Libakert területen a parkolási nehézségek enyhítésére 29 db merőleges és 3 db párhuzamos új parkolóhely létesült,
 a létesítendő térkőburkolatú parki sétányok a csapásokat figyelembe véve, a jellemző közlekedési útvonalakon jöttek létre,
 a terület középső részén pihenőteret alakítottunk ki,
 a terület keletibb felében új aszfalt burkolat kialakításával egy KRESZ-park jött létre, a KRESZ-park útvonalán belül helyeztünk el játszótéri elemeket,
 a Füredi út jelentős zajterhelése miatt északról egy zajvédő rézsűfal határolja a pihenőteret,
 az utak keresztezései által létrejövő háromszög alaprajzú területeken változatos növényállományt telepítettünk, a telepítendő növények száma 3451 db, a meglévő gyepfelületeket felújítottuk,
 az Űrhajósok tere mellett, a tervezési terület nyugati sarkában a meglévő játszótéri játékok felújításra kerültek,
 az utcabútorokat bővítettük, a meglévő padokat felújítottuk,
 a meglévő játszótéri eszközöket felújítottuk, az új játszótéri eszközök alatt bányahomokot terítettünk.

IV.2.2. Egyetem sgt. – Füredi út „Szökőkutas tér”:
 térkő és monolit beton parki sétány felületek vegyes alkalmazásával újítottuk meg a tér arculatát,
 az értékes fákat megőriztük, a növényállományt a gyepfelület felújításával és növénytelepítéssel (1708 db) újítottuk fel,
 padok, kerékpártárolók, valamint hulladékgyűjtők kerültek kihelyezésre.
IV.3. Arany János tér és környezete:
 színvonalas szabadtéri sportolási központot alakítottunk ki, ennek keretében felújításra került a jelenleg aszfalt burkolatú sportpálya, új gumiburkolatot kapott, valamint pótoltuk a hiányzó kellékeket (kapuk, palánkok), a kerítést a pálya körül cseréltük, a pálya északi oldala mellett elhelyeztünk egy vandálbiztos pingpong asztalt,
 a fás szárú növényzet ritkításával, illetve a gyepfelületek felújításával és cserjeágyak kialakításával javítottuk a tér általános esztétikai és ökológiai állapotát,
 telepítésre került egy új fasor és 1317 db cserje,
 új utcabútorként padokat, kerékpártárolókat és szeméttárolókat helyeztünk ki.

IV.4. Szegfű utca környezetének rekonstrukciója:
 a területen 20 db új parkolóhely létesült,
 a „Kicsik játszótere” eszközei áthelyezésre kerültek a „Delikát játszótérre”,
 kertépítészeti beavatkozásként 5 db csökevényes fa került kivágásra, illetve a gyepfelületet felújítottuk.

IV.5. Ibolya utca – Egyetem sgt. 12-26. mögötti rész:
 a csapások nyomvonalát követve térköves parki sétányt vezettünk keresztül a területen,
 2 db pad került felújításra.

IV.6. “Delikát” játszótér felújítása és bővítése:
 gyalogos közlekedés fejlesztése történt térkővel burkolt parki sétányok létrehozásával, illetve a játszótér került bővítésre és bekerítésre,
 a gyepfelületek felújításával és díszcserjék telepítésével emeltük a terület esztétikai állapotát,
 padból és asztalból álló garnitúrák, padok, valamint hulladékgyűjtők kerültek kihelyezésre,
 a játszótéri eszközök felújítása, számukat a Szegfű utcai játékok felújítás utáni áthelyezésével kívántuk bővíteni.

IV.8. Libakerti Könyvtár:
➤ a kertészkedés segítése érdekében az épület körül tégla burkolatú magaságyásokat alakítottunk ki, melyek megkönnyítik az idősek számára a növények gondozását,
 az ágyások között padokat helyeztünk el,
 az udvar északkeleti sarkában egy komposztáló és egy kerti szerszámtároló került elhelyezésre,
 a bejárat melletti területen kialakítottunk egy szabadtéri olvasó helyet, a kialakítandó pad anyaghasználatát, formavilágát tekintve illeszkedik a magaságyások kialakításához,
 helyet kapott még két játék a kisebbeknek, valamint egy ellipszis tréner, mely az idősebb látogatók testedzését szolgálja.
A projekt részét képezik olyan „soft” programok, melyek négy téma köré szerveződnek: környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében, humánkapacitás fejlesztése, települési arculat és identitás fejlesztése, bűnmegelőzést, közlekedésbiztonság javítását segítő rendezvénysorozat.

A Zöld város program Debrecen legnagyobb és legátfogóbb parkokat, játszótereket és sportpályákat érintő fejlesztési programja, amely 11 városrészt érint. Elsőként indult és ért véget a munka a Libakertben, de heteken belül befejeződik a kivitelezés a Dobozikertben is. Jelenleg folyik a munka a Vénkertben (25 százalékos készültség) és a Sestakertben (40 százalékos készültség), októberben indul a munka a belvárosban, a jövő évben pedig az újkerti városrészt érintő fejlesztés. A tervek ellenőrzése zajlik a tócóskerti programban és a kiviteli tervek birtokában a kivitelezői eljárás előkészítése folyik a tócóvölgyi fejlesztési területen. Ugyancsak előkészítés alatt állnak a Sóház városrészhez, a Bem térhez és a Petőfi térhez kapcsolódó Zöld város programok.

A Libakertben megvalósított Zöld város programra a „TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00004 A Libakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című pályázaton Debrecen önkormányzata bruttó 239 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert, amelyet 15 millió forint önrésszel egészített ki.

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések