Életének 96. évében elhunyt Földes István professor emeritus, az anatómia kiemelkedő képviselője, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének 70 éven át hűséges munkatársa.

Földes István 1924. augusztus 17-én született Debrecenben. Orvosi diplomáját 1950-ben szerezte meg, de diákkörösként már 1945-től a Debreceni Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézetében dolgozott Törő Imre professzor mellett. 1952-ben tanársegéd, majd 1956-ban adjunktusi, 1967-ben docensi kinevezést kapott. 1975-ben lett társprofesszor.

Pályája kezdetén, 1950-ben az intézet szerény létszáma miatt nagyon sok feladat hárult Földes Istvánra az oktatói és asszisztensi gárda kialakításában. Szervezői tapasztalata később csoportpatrónusi és évfolyamfőnöki feladataiban is segítette.

Nagyszámú szakköröst nevelt, akik közül sokan az intézet jelenlegi és volt oktatói. 1964-től nyugdíjazásáig, több mint 30 éven át ő volt az egyetemen tanuló külföldi hallgatók rektori megbízottja.

A fogász szak indulása után ő irányította a hallgatók anatómiai oktatását és részt vett felvételi vizsgáztatásukban is.

Tudományos érdeklődési területe szerteágazó volt. Kezdetben a haemato-encephalis barrier problémakörére, illetve a hypothalamus és a Ca-anyagcsere közötti összefüggésre irányult, majd az 50-es évektől a chondralis csontosodás mechanizmusát, ebben a foszfátészterek hatását vizsgálta. Utóbbi munkából írta kandidátusi értekezését, amelyet 1964-ben védett meg.

Kutatómunkája később a D-vitamin és a foszfátészterek szerepére fókuszált a porc- és csont-, valamint a lágyszövetek kalcifikációjában és doktori disszertációja is – amelyet 1978-ban védett meg – ebből a témából született. Részt vett a kor űrkutatási programjában is, űrrepülésből visszatért patkányok csontjainak feldolgozását és értékelését irányította.

Tagja volt az Anatómus, Hisztológus és Embryológus Társaság vezetőségének.

Tanulmányúton járt a Hallei Gyógyszertani Intézetben és a Londoni St. Thomas Kórház Anatómiai Intézetében.

1995 januárjában vonult nyugdíjba, de 1997-ig még részt vett az intézet oktató munkájában.

1997-ben Professor Emeritus címet kapott.

Mint a Debreceni Egyetem történetét jól ismerő autentikus forrás 2009-ben „A debreceni orvosképzés nagy alakjai" sorozat keretében összeállította a „A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének története" című orvostörténeti kiadványt.

Munkásságát – egyebek mellett – az Oktatásügy Kiváló Dolgozója díjjal, Pedagógus Emlékéremmel, Pro Universitate Emlékéremmel, Semmelweis-díjjal és a „100 éves a debreceni orvosképzés" emlékplakettel ismerték el.

Emlékét megőrizzük, és nem felejtjük bölcs szavait, éleslátását, valamint az oktató- és kutatómunkában tanúsított példaértékű hozzáállását.

Földes István professzort a Debreceni Egyetem és az Általános Orvostudományi Kar saját halottjának tekinti.


Szücs Péter
az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet vezetője